Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 17.10.2018

1.1. Rekisterinpitäjä
VIPstore Oy/Petnap.fi (y-tunnus 1447024-9)
Killinkoskentie 23
34800 Virrat, Suomi
040 842 1760
myynti@petnap.fi

1.2. Rekisteriasioista vastaava
VIPstore Oy/Petnap.fi (y-tunnus 1447024-9)
Killinkoskentie 23
34800 Virrat, Suomi
040 842 1760
myynti@petnap.fi

1.3. Rekisterin nimi
Petnap.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Petnap.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään;

Asiakassuhteiden hoitamiseen (Tilattujen tuotteiden toimittamiseksi; 
maksujen hallintaa varten; palautus- reklamaatio- ja takuuasioita varten; yhteyden pitämiseksi asiakkaaseen sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisessa mediassa; tunnistamista varten; reklamaatioasioissa.);

Markkinointitarkoituksiin (Petnap.fi:n toiminnan kehittämiseen sekä tilastointiin; asiakaskokemuksen parantamiseen ja parempaan asiakaspalveluun sekä markkinoinnin toteuttamiseen, kohdennetusti ja muuten: esimerkiksi suoramarkkinointi sähköpostitse (tämä kuitenkin vain kuluttajan luvalla);

Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi: tällaisia ovat esimerkiksi kirjanpitolaki, tuotevastuu, tuoteturvallisuus ja henkilötietojen suojaus;

Yksilöllisesti mukautetun palvelun tuottamiseen, automatiikka: tuotesuositukset ja -ehdotukset; ostoskorin tallennus; tietojen analysointi; 

sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Petnap.fin väliseen asiakassuhteeseen perustuen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- Henkilötunnus. Henkilötunnusta käytetään vain luottotietoja tarkistaessa laskutussopimusta varten ja sitä käsitellään vain niiden asiakaspalvelijoiden toimesta, joille tieto on oleellinen palvelun toimittamista varten.
- Asiakasnumero
- Maksu- ja ostohistoria – hinnat, alennukset sekä tilatut tuotteet.
- Toimitustiedot – esimerkiksi toimitustapa ja -osoite.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Petnap.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Petnap.fi ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille kuin sellaisissa tilanteissa, joissa se on ostotapahtuman toteuttamiseksi välttämätöntä.

Tällaisia palveluntarjoajia ovat: 

- Maksupalveluntarjoajat. Asiakas voi valita verkkokaupan maksaessaan joko Paytrailin (mm. verkkopankkimaksut) tai Klarnan. 
- Kuljetusliikkeet. Pienet tilaukset toimittaa Posti, suuremmat lavatilaukset DB Schenker.
- Perintäyhtiö. Mikäli lasku siirtyy perintään, tiedot siirtyvät Intrum Justitialle.
- Tarkemman selosteen maksu- ja toimitustavoista löydät Toimitusehdoista.

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda tietojasi markkinointitarkoituksiin Petnap.fi:hin liittymättömälle, ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Petnap.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

1.12. Kuinka kauan tietojani säilytetään
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin palvelun tuottaminen tai lakisääteisten velvollisuuksien toteuttaminen vaatii. Muun muassa kirjanpitolaki vaatii tietoja säilytettävän tietyn ajan. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336#L2P10

1.13. Oikeus muutoksiin
Petnap.fi pidättää oikeuden muutoksiin tietosuojaselosteessa.
Kaikissa yksityisyyteen, tähän selosteeseen tai tietojenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä myynti@petnap.fi.